Krabinska meč zrna

Zrna:

 

 

 

                                            

 

 


Hollow Point Boat Tail(HP BT)

Hollow Point Boat Tail (HPBT) zrna imaju visok balistički koeficijent usled dugačkog oživala i boat tail konstrukcije. Ove osobine omogućavaju uspešno gađanje i na večim daljinama, na kojima zrno zadržava položenu putanju uz smanjeni uticaj vetra.

 

Full Metal Jacket Boat Tail (FMJ BT)

Full Metal Jacket Boat Tail (FMJ BT)su specijalno oblikovna zrna u cilju smanjenja otpora vazduha. Zadnji konus u kombninaciji sa aerodimnamički oblikovanim oživalom zrna obezbeđuje visok balistički koeficijent, a time i mali pad brzine na putanji i položeniju putanju.