Karabinska zrna

Zrno:

 

 

 

                                            

 

 


Soft Point (SP)

Soft Point (SP) su standardna lovačka zrna konstruisana da obezbede pouzdano širenje pri penetraciji.

This is accomplished by the soft lead exposed in the nose, which initiates expansion and by the progressively tapered jacket in its ogival part, which provides uniform mushrooming and good penetration.


Pointed Soft Point (PSP)

Pointed Soft Point (PSP) zrna imaju oštar olovni vrh, koji inicira širenje zrna pri udaru, i areodinamički oblikovan ožival koji obezbeđuje povoljniji balistički koeficijent i položeniju putanju zrna


Soft Point Boat Tail (SP BT) i Pointed Soft Point Boat Tail (PSP BT)

Soft Point Boat Tail (SPBT) i Pointed Soft Point Boat Tail (PSP BT) su zrna sa specijalno oblikovanim zadnjim delom smanjenog prečnika, koji smanjuje otpor vazduha. Povoljniji balistički koeficijent ovih zrna, a posebno PSP BT, omogućava uspešno gađanje i na većim daljinama, na kojima zrno zadržava veću energiju uz smanjeni uticaj vetra

 

Soft Point Round Nose (SP RN)

Soft Point Round Nose (SP RN) zrna imaju tup zaobljen vrh i pogodna su za gađanja ma manjim daljinama, posebno u šumskim predelima.

Zahvaljujući velikoj masi olova u vrhu, zrno se pouzdano širi i pri manjim brzinama.. These bullets have larger bullet weight for a certain length.

 

Flat Soft Point (FSP)

Flat Soft Point (FSP) zrna imaju ravan (olovni) vrh uvećanog prečnika. Ova zrna pogodna su za upotrebu u karabinima sa cevastim magacinom jer smanjuju mogućnost aktiviranja kapisle u metku koji se nalazi ispred, usled trzaja pri opaljenju.They expand reliably and penetrate deeply on light to medium game.

 

Hollow Soft Point (HSP)

Hollow Soft Point (HSP) zrna imaju udubljenje na vrhu što uzrokuje širenje i poboljšava stvaranje “pečurke” pri prodiranju.

 

 

Hollow Point (HP)

Hollow Point (HP) zrna su konstruisana za streljačka takmičenja. Usled udubljenja na vrhu težište je premešteno unazad, što poboljšava stabilan let i preciznost zrna. Hollow point initiates rapid expansion on impact.

 

Hollow Point Boat Tail(HP BT)

Hollow Point Boat Tail (HPBT) zrna imaju visok balistički koeficijent usled dugačkog oživala i boat tail konstrukcije. Ove osobine omogućavaju uspešno gađanje i na večim daljinama, na kojima zrno zadržava položenu putanju uz smanjeni uticaj vetra.

 

Full Metal Jacket (FMJ)

Full Metal Jacket (FMJ) zrna imaju punu košuljicu na celoj dužini, osim male površine na dnu zrna. Ova zrna imaju dobru probojnu moć. Sekantni ožival kod nekih FMJ zrna obezbeđuje veći balistički koeficijent i položeniju putanju.

Pogodna su za gađanje u mete, ali i za lov na sitnu divljač, jer minimalno oštećuju krzno.

 

Full Metal Jacket Round Nose (FMJ RN)

Full Metal Jacket Round Nose (FMJ RN) su pogodna za gađanje na malim daljinama. Obezbeđuju maksimalnu probojnost.

 

 

Full Metal Jacket Boat Tail (FMJ BT)

Full Metal Jacket Boat Tail (FMJ BT) su specijalno oblikovna zrna u cilju smanjenja otpora vazduha. Zadnji konus u kombninaciji sa aerodimnamički oblikovanim oživalom zrna obezbeđuje visok balistički koeficijent, a time i mali pad brzine na putanji i položeniju putanju.