Novosti


IWA OUTDOOR Nuremberg

 

Prvi Partizan će učestvovati na sajmu IWA Outdoor Classics 2020 u Nirnbergu u periodu od 6. do 9. Marta 2020, Hala 7 Štand 7-108

Detaljnije informacije: marketing@prvipartizan.comЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ O ФОРМИРАЊУ ГРУПАЦИЈЕ ОИС

13.01.2020.

Доношењем Уредбе Владе Србије, која је ступила на снагу 8. јануара 2020. године, створени су услови, дефинисани Законом о производњи и промету наоружања и војне опреме, за формирање групације Одбрамбена индустрија Србије. Циљ је остваривања стратешких интереса Републике Србије у области производње наоружања и војне опреме код произвођача са већинским државним или друштвенима капиталом. Групацијом је обухваћено више од 15 предузећа који су носиоци одбрамбених и базичних технологија. Удруживањем у групацију стварају се услови да фабрике одбрамбене индустрије ефикасније освајају нове технологије и производе сложене борбене платформе за потребе Војске Србије, кроз јасну улогу сваког предузећа у технолошком ланцу производње. Кроз Програм развоја капацитета фабрика из Групације ОИС, који доноси Влада, обезбедиће се већи ниво инвестиционих улагања у наше фабрике ....


ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ОИС

30.12.2019.

Последњих недеља домаћа јавност „бомбардована“ је изјавама појединих медија и појединаца о дешавањима у фабрикама одбрамбене индустрије, почевши од Крушика из Ваљева и Милана Благојевића из Лучана, преко Застава оружја из Крагујевца и Првог партизана из Ужица, до Прве петолетке-неменске из Трстеника и осталих. У тим изјавама и коментарима под плаштом патриотских, антикорупцијских, морално-етичких или неких других разлога на најнепрофесионалнији начин покушавају да рад и резултате српске одбрамбене индустрије квалификују као „прљаве послове“, а своје чињење изједначе са „херојским делима” разоткривања таквих послова....