Pištoljska i revolverska zrna

Zrna:

 

 

 

                                            

 

 


Jacketed Hollow Point (JHP)

Jacketed Hollow Point (JHP )zrna sa šupljinom u vrhu obezbeđuju kontrolisano širenje pri penetraciji. Konstrukcija sa košuljicom koja pokriva ceo oživalni deo zrna do vrha omogućava pouzdano uvođenje u ležište poluatomatskih pištolja.

Ova zrna su pogodna za upotrebu i u revolverima.


Semi Jacket Holow Point(SJ HP)

Semi Jacketed Hollow Point (SJ HP) zrna slična su JHP zrnima i obezbeđuju odlično širenje pri prodiranju. Zbog delimično izloženog olova u vrhu, manje su pogodna za upotrebu u pištoljima i koriste se uglavnom u revolverskoj municiji.


Semi Jacket Flat Point (SJ FP)

Semi Jacketed Flat Point (SJ FP) zrna imaju ravan izložen olovni vrh i upotrebljavaju se za lov revolverima na kratkim razdaljinama. Imaju duboko prodiranje sa manjim širenjem od SJHP zrna i postižu maksimalnu energiju prilikom udara u metu.

 

Full Metal Jacket (FMJ)

Full Metal Jacket (FMJ) zrna su pogodna za upotrebu u poluautomatskim pištoljima, jer obezbeđuju pouzdano uvođenje metka u ležište. Konstrukcija zrna, sa olovnim jezgrom, koje je većim delom (osim danceta) pokriveno košuljicom od tombaka, takođe obezbeđuje i dobru probojnost.

Ova zrna su odličan izbor za takmičare u praktičnom streljaštvu.

 

Flat Point Jacket(FPJ)

Flat Point Jacket (FPJ) zrna su u stvari FMJ zrna sa ravnim vrhom. Ova zrna su konstruisana sa ciljem da se poboljša zaustavna moć FMJ zrna. Pogodna su za upotrebu i u pištoljskoj i u revolverskoj municiji.

 

 

Full Metal Spitz (FMS)

Full Metal Spitz (FMS) je zrno sa konusnim vrhom koje se ugrađuje u 357 Magnun i 38 Special municiju. Glavna karakteristika ovog zrna je odlična probojnost.

 

 

Lead Round Nose (LRN)

Lead Round Nose (LRN) zrna su zrna za opštu upotrebu, a naročito pogodna za vežbanje. Koriste se uglavnom u revolverima, a ređe u pištoljima zbog mogućih problema pri uvođenju u ležište.

 

 

Semi Wad Cutter (SWC)

Semi Wad Cutter (SWC) zrna su veoma precizna i pogodna za gađanje u mete, ali imaju veću brzinu i eneregiju i omogućavaju precizno gađanje na nešto većim daljinama nego što je to moguće sa WC zrnima.

 

 

Wad Cutter (WC)

Wad Cutter (WC) zrna su cpecijalno konstruisana olovna zrna namenjena za takmičenja u gađanju. Ova cilindrična zrna su veoma precizna i pri probijanju mete ostavljaju pravilnu rupu koja olakšava čitanje poena.

Municija sa ovim zrnima ima mali trzaj i pogodna je za vežbanje.

 

Semi Wad Cutter Hollow Point (SWC HP)

Semi Wad Cutter Hollow Point (SWC HP)zrna su veoma slična SWC zrnima. Imaju šupljinu na vrhu, na osnovu čega se brzo šire pri udaru pri čemu se ostvaruje uspešan prenos energije. Na papirnoj meti ostavlja pravilnu rupu.

 

 

Total Metal Jacket (TMJ)

Total Metal Jacket (TMJ) zrna su FMJ zrna koja su konstruisana bez izloženog olova. Smanjena je emisija čestica olova u okolini strelca. Namenjena su gađanja u zatvorenim streljanama.