GROM - THUNDER

Pažljivom analizom Vaših želja i potreba konstruisali smo ovo zrno, napravljeno većim delom od legure bakra, sa malim jezgrom od olova.
Rezultati ispitivanja su potvrdili da sada imate na raspolaganju zrno visokih perfomansi, sa optimalnom ravnotežom karakteristika u prodiranju: kontrolisano i pozdano širenje, duboku penetraciju i maksimalnu preostalu masu, uz dobru preciznost i zadovoljavajuću energiju.
Municija tipa GROM je namenjena za lov na krupniju divljač.

GROM - karabinska zrna

Artikal Kalibar Dia. (inch) Tip zrna Težina zrna (g) Težina zrna(gr)
B-105 7 mm .284 Grom 10.2 158
B-323 30 .308 Grom 11.0 170
B-321 8 mm .322 Grom 12.0 185