Podaci o takmičaru

Ime i prezime*

Adresa *

Grad *

Država *

Telefon *

E-mail *

Broj pasoša *

Pasoš izdao *

 

Podaci o prelasku

Zemlja ulaza *

Granični prelaz *

Datum i vreme ulaska *

Datum i vreme izlaska *

Podaci o vozilu * (marka i vrsta)

Registracioni broj vozila *

 

Napomena

 

                                    

Podaci o oružju

ORUŽJE 1

Vrsta *

Marka *

Model *

Kalibar *

Serijski broj *

Broj lista *

Broj metaka *

 

ORUŽJE 2

Vrsta

Marka

Model

Kalibar

Serijski broj

Broj lista

Broj metaka


 

 

* Obavezna polja

 

 

Poziv za takmičenje >>

 

 

Pravila takmičenja >>